Abolicja.info

Jak obliczyć kwotę umorzenia albo zwrotu podatku

WYLICZENIE KWOTY UMORZENIA ORAZ ZWROTU – PRZYKŁADY

tax-evaders-india_261Przykład I – dotyczy podatnika, który uzyskał dochody z pracy za granicą i nie uzyskał dochodów w Polsce, nie złożył zeznania podatkowego i nie wpłacił podatku
Podatnik w okresie od stycznia do grudnia 2006 r. wykonywał pracę w Wielkiej Brytanii i uzyskał przychody ze stosunku pracy w kwocie 10.720 GBP (5 GBP x 8h x 268 dni). Wynagrodzenie wypłacane było przez brytyjskiego pracodawcę. Podatnik zapłacił podatek w Wielkiej Brytanii w kwocie 1.047 GBP. Podatnik nie złożył zeznania podatkowego za 2006 r. i nie zapłacił podatku. Podatnik złożył wniosek o umorzenie zaległości podatkowej.
Rozliczenie dochodów za 2006 r. w zeznaniu podatkowym (dołączonym do wniosku)

Przychód uzyskany za granicą 10.720,00 GBP
Odliczone diety 3.504,00 GBP (30 % x 32 GBP x 365 dni)
Przychód po odliczeniu diet 7.216,00 GBP
Przychód przeliczony na złote 42.574,40 PLZ
Koszty 1.227,00 PLZ
Dochód 41.347,40 PLZ
Podatek wg skali 30 % 7.801,50 PLZ
Podatek zapłacony w za granicą 1.047,00 GBP
Podatek przeliczony na złote 6.177,30 PLZ
1.624,00 PLZ
Podatek należny (7.801,50 PLZ- 6.177,30 PLZ)

Różnica: 1.624,00 PLZ – 0 = 1.624,00 PLZ
Kwota umorzenia: 1.624,00 PLZ

tax-evaders-india_261Przykład II – dotyczy podatnika, który uzyskał dochody z pracy za granicą oraz dochody w Polsce, złożył zeznanie podatkowe i wpłacił w całości podatek wynikający z zeznania

Podatnik w okresie od stycznia do października 2005 r. wykonywał pracę w Wielkiej Brytanii i uzyskał przychody ze stosunku pracy w kwocie 10.720 GBP. Wynagrodzenie wypłacane było przez brytyjskiego pracodawcę. Podatnik zapłacił podatek w Wielkiej Brytanii w kwocie 1.047 GBP. Pozostałą część roku podatnik pracował w Polsce i uzyskał wynagrodzenie ze stosunku pracy w kwocie 6.000 PLZ. Podatnik rozliczył dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii w złożonym zeznaniu podatkowym za 2005 r. i wpłacił w całości podatek wynikający z zeznania. Podatnik złożył wniosek o zwrot podatku.

Rozliczenie dochodów za 2005 r. w złożonym przez podatnika zeznaniu podatkowym

Przychód uzyskany za granicą 10.720,00 GBP
Odliczone diety 960,00 GBP (30 % x 32 GBP)
Przychód po odliczeniu diet 9.760,00 GBP
Przychód przeliczony na złote 57.584,40 PLZ
Przychód uzyskany w Polsce 6.000,00 PLZ
Łączny przychód 63.584,00 PLZ
Koszty 1.227,00 PLZ
Dochód 62.357,00 PLZ
Podatek wg skali 30 % 14.104,38 PLZ
Podatek zapłacony w UK 1.047,00 GBP
Podatek przeliczony na złote 6.177,30 PLZ
Podatek należny 7.927,00 PLZ
(14.104,38 – 6.177,30 PLZ)

Przychód uzyskany w Polsce 6.000,00 PLZ
Koszty 204,50 PLZ
Dochód 5.795,50 PLZ
Przychód uzyskany za granicą 57.584,00 PLZ
Koszty 1.022,50 PLZ
Dochód 56.561,50 PLZ
Dochód łączny 62.357,00 PLZ
Podatek wg skali 30 % od sumy dochodów 14.104,38 PLZ
Stopa procentowa 22,62 %
Podatek należny 1.311,00 PLZ (22,62 % x 5.795,50 PLZ)

Różnica: 7.927,00 PLZ – 1.311,00 PLZ = 6.616,00 PLZ
Kwota zwrotu: 6.616,00 PLZ

tax-evaders-india_261Przykład III – dotyczy podatnika, który uzyskał dochody z pracy za granicą oraz dochody w Polsce, wpłacił część podatku Podatnik w okresie od stycznia do października 2006 r. wykonywał pracę w Wielkiej Brytanii i uzyskał przychody ze stosunku pracy w kwocie 10.720 GBP. Wynagrodzenie wypłacane było przez brytyjskiego pracodawcę. Podatnik zapłacił podatek w Wielkiej Brytanii w kwocie 1.047 GBP. Ponadto podatnik uzyskał przychody z umowy zlecenia zawartej z firmą brytyjską w kwocie 2.000 GBP i zapłacił podatek od tych przychodów w kwocie 200 GBP. Pozostałą część roku podatnik pracował w Polsce i uzyskał wynagrodzenie ze stosunku pracy w kwocie 6.000 PLZ. Podatnik w złożonym zeznaniu podatkowym za 2006 r. wykazał przychody ze stosunku pracy w Polsce i za granicą, natomiast nie wykazał przychodów z umowy zlecenia. Podatnik zapłacił jedynie podatek wynikający z zeznania podatkowego. Podatnik złożył wniosek o umorzenie zaległości podatkowej i zwrot podatku.

Rozliczenie dochodów za 2006 r. w złożonym przez podatnika zeznaniu podatkowym

Przychód uzyskany za granicą 10.720,00 GBP
Odliczone diety 2.918,40 GBP (30 % x 32 GBP x 304 dni)
Przychód po odliczeniu diet 7.801,60 GBP
Przychód przeliczony na złote 46.029,44 PLZ
Przychód uzyskany w Polsce 6.000,00 PLZ
Łączny przychód ze stosunku pracy 52.029,44 PLZ
Koszty 1.227,00 PLZ
Dochód 50.802,44 PLZ
Podatek wg skali 30 % 10.638,01 PLZ
Podatek zapłacony za granicą 1.047,00 GBP
Podatek przeliczony na złote 6.177,30 PLZ
Podatek należny 4.461,00 PLZ
(10.638,01 PLZ – 6.177,30 PLZ)

Korekta zeznania za 2006 r. dołączona do wniosku

Przychód z  pracy za granicą 10.720,00 GBP
Odliczone diety 2.918,40 GBP (30 % x 32 GBP x 304 dni)
Przychód po odliczeniu diet 7.801,60 GBP
Przychód przeliczony na złote 46.029,44 PLZ
Przychód uzyskany w Polsce 6.000,00 PLZ
Łączny przychód ze stosunku pracy 52.029,44 PLZ
Koszty 1.227,00 PLZ
Dochód 50.802,44 PLZ
Przychód z umowy zlecenia 2.000,00 GBP
Przychód przeliczony na złote 11.800,00 PLZ
Koszty 2.360,00 PLZ
Dochód 9.440,00 PLZ
Łączny dochód 60.242,44 PLZ
Podatek wg skali 30 % 13.470,01 PLZ
Podatek zapłacony za granicą 1.247,00 GBP
Podatek przeliczony na złote 7.357,30 PLZ
Podatek należny 6.113,00 PLZ
(13.470,01 PLZ – 7.357,30 PLZ)

Przeliczenie przychodów wykazanych w korekcie zeznania podatkowego z zastosowaniem do przychodów ze stosunku pracy i umowy zlecenia metody wyłączenia z progresją

Przychód uzyskany w Polsce 6.000,00 PLZ
Koszty 204,50 PLZ
Dochód 5.795,50 PLZ
Dochód łączny 60.242,44 PLZ
Podatek wg skali 30 % 13.470,01 PLZ
Stopa procentowa 22,36 %
Podatek należny 1.296,00 PLZ (22,36 % x 5.795,50 PLZ)

Różnica: 6.113,00 PLZ – 1.296,00 PLZ = 4.817,00 PLZ
Kwota umorzenia: 1.652,00 PLZ
Kwota zwrotu: 3.165,00 PLZ

tax-evaders-india_261Przykład IV – dotyczy podatnika, który uzyskał dochody z pracy za granicą i nie uzyskał dochodów w Polsce, wpłacił całość podatku
Podatnik w okresie od stycznia do października 2005 r. wykonywał pracę w Wielkiej Brytanii i uzyskał przychody ze stosunku pracy w kwocie 10.720 GBP. Wynagrodzenie wypłacane było przez brytyjskiego pracodawcę. Podatnik zapłacił podatek w Wielkiej Brytanii w kwocie 1.047 GBP. Podatnik rozliczył dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii w złożonym zeznaniu podatkowym za 2005 r. i wpłacił całość podatku wynikającego z zeznania. Podatnik złożył wniosek o zwrot podatku.

Rozliczenie dochodów za 2005 r. w złożonym przez podatnika zeznaniu podatkowym

Przychód uzyskany za granicą 10.720,00 GBP
Odliczone diety 960,00 GBP (30 x 32 GBP)
Przychód po odliczeniu diet 9.760,00 GBP
Przychód przeliczony na złote 57.584,00 PLZ
Koszty 1.022,50 PLZ
Dochód 56.561,50 PLZ
Podatek wg skali 30 % 12.365,73 PLZ
Podatek zapłacony za granicą 1.047,00 GBP
Podatek przeliczony na złote 6.177,30 PLZ
Podatek należny 6.188,00 PLZ (12.365,73 PLZ – 6.177,30 PLZ)

Różnica: 6.188,00 PLZ – 0 = 6.188,00 PLZ
Kwota zwrotu: 6.188,00 PLZ

11 Komentarzy »

 1. Witam, jestem na etapie korekty wniosku PIT 36 za rok 2006. w tymże roku przez 2 miesiace pracowałam w Polsce na umowe zlecenie, a przez 6 miesiecy w Anglii na umowe o prace.rozliczyłam sie tylko z 2 miesiecy pracy w Polsce. bardzo dużo czytałam na temat samej abolicji i wypełnianie wniosku idzie mi dobrze az do pewnego momentu. Zastanawiam sie czy dochod łączny po odliczeniu diet z okresu pobytu w Anglii, oraz kosztów uzyskania przychodu z 8 miesiecy pomniejszamy również o składki na ubezpieczenie społeczne z obu krajów ( w angli u.społeczne to jest chyba opłata na National Insurance)- to jest pozycja 133 i 135 w PIT 36? i czy suma po tych wszystkich odliczeniach ta suma jest dochodem do opodatkowania (pozycja 159)i podstawą obliczenia podatku (pozycja 162)? czy wogole nie bierzemy pod uwagę ubezpieczenia społecznego i suma do opdotakowania (19% lub 30%)jest bez tych składek? no i jeszcze pytanie jedno: potem mam konkretna sume podatku zapłaconego za granicą i sumę która powinnam zapłacic w Polsce. powiedzmy ze za granicą w przeliczeniu na złotowki zapłaciłam o 100 zł wiecej od podatku który powinnam zapłacic w Polsce wg skali 30%. co następnie z tym robie bo widze np w przykładzie 3 ze jest jakas stopa procentowa?

  Komentarz - autor: Asik — 31 stycznia, 2009 @ 2:27 pm | Odpowiedz

 2. Witam serdecznie, właśnie wypełniam PITaz. Mam dwie wątpliwości i byłabym wdzięczna za podpowiedź.
  W 2007 pracowałam w UK w okresie marzec-wrzesień dokładnie 214 dni. Niestety nie jestem pewna wyliczonych diet i kup?

  Przychód uzyskany z granicą: 7917,40 GBP
  Odliczone diety 1926GBP (30% x 32GBP x 214dni) …czy może tu powinnam wpisać 960GBP ???
  Przychód po odliczeniu diet 5991,40 GBP
  Przychód przeliczony na złote 33.372,09 PLN
  Koszty 759,50 PLN tu wpisałam 7×108,50PLN …czy moŻe tu powinnam wpisać 1302PLN ???
  Dochód 32.612,60 PLN
  Ile wyniesie podatek wg skali 30 % dla powyższej kwoty??? Niestety nie wiem jak to wyliczyć?:(
  Podatek zapłacony w za granicą 1.037,44 GBP
  Podatek przeliczony na złote 5.778,54 PLN

  Ktore wyliczenie diet i kup jest powprawne dla rozliczenia 2007 roku???

  pozdrawiam

  Komentarz - autor: beatkaa — 1 lutego, 2009 @ 4:46 pm | Odpowiedz

 3. ja mam pytanie odnośnie przeliczania funtów na zł, jak się do tego zabrać skoro wypłaty brałam co tydzień to przeliczyłam tygódniówki na zł, ale nie wiem jak z dietami skoro jest to limit roczny, to po jakim kursie mam je przeliczyć?

  Komentarz - autor: magda — 1 lutego, 2009 @ 5:15 pm | Odpowiedz

 4. oczwywiście miałam na myśli wyliczenie dla 19% …nadal nie wiem jak to wyliczyć 😦

  Komentarz - autor: beatkaa — 1 lutego, 2009 @ 7:39 pm | Odpowiedz

 5. Ale przeciez od 2007 wlacznie, jesli chodzi o UK, nie trzeba sie rozliczac.

  Komentarz - autor: koper — 4 lutego, 2009 @ 1:55 am | Odpowiedz

 6. odpowiadajac na pytanie co do diet – to moim zdaniem powinno byc 960.
  Poniewaz wg regulacji przysluguje odliczenie maksymalnie 30 diet w skali roku.
  pracowalas wiecej niz 30 dni. mino wszystko nie mozesz dodac sobie diet.
  Wg US dieta dla UK to 32GBP – czyli 30 x 32 = 960GBP

  pozdrawiam

  P.S. Ale sluchaj – na serio niemusisz zadnego wniosku skladac jesli pracowalas w 2007 lub pozniej

  Komentarz - autor: koper — 4 lutego, 2009 @ 2:28 am | Odpowiedz

 7. nie musisz*

  Komentarz - autor: koper — 4 lutego, 2009 @ 2:29 am | Odpowiedz

 8. może jednak nie mam racji co do diet – tzn wg. Pana Rafała sa dwie mozliwosci https://abolicja.wordpress.com/jak-wypelnic-wniosek-abolicyjny-diety/

  Komentarz - autor: koper — 4 lutego, 2009 @ 2:42 am | Odpowiedz

 9. Hej! Dziękuję, że do siebie piszecie 🙂 Muszę się jednak wtrącić 🙂

  Beatkaa, za rok 2007 nie musisz wnosić o abolicję!!! Nie wypełniaj żadnego PITu. Ewentualnie, jeżeli w 2007 roku uzyskałaś dochody również w POlsce i w Polsce jesteś rezydentem podatkowym, to powinnaś się rozliczyć z polskich dochodów na PIT-36, ale uwzględnić musisz również te dochody z UK, wg metody wyłączenia.
  Koper, dziękuję za uwagi! Co do diet, to obowiązuje teraz (od roku 2006) 30% diety za każdy dzień pobytu, a więc reguła 30 diet odeszła do historii 🙂

  Pozdrawiam Was serdecznie!
  Rafał Chmielewski

  Komentarz - autor: rafchmielewski — 4 lutego, 2009 @ 10:52 am | Odpowiedz

 10. Witam

  Przydatne przykłady.
  Podobne można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Oto jeden z nich:

  Metoda proporcjonalnego odliczenia:
  a)dochód uzyskany w Polsce = 30 000 zł
  b)dochód uzyskany za granicą = 20 000 zł
  c)podatek zapłacony za granicą = 5 000 zł
  d)razem dochód (a + b) = 50 000 zł
  e)podatek polski wg skali podatkowej od 50 000 zł = 10 397,28 zł
  f)podatek zagraniczny do odliczenia od podatku polskiego
  = (10 397,28 x 20 000)/50 000 = 4 158,91 zł
  g)podatek do zapłacenia w Polsce: 10 397,28 – 4 158,91 = 6 238,37 minus zaliczki pobrane w Polsce

  Co ciekawe, w punkcie f) obliczamy, jaką część podatku zapłaconego w UK możemy odliczyć od podatku należnego obliczonego w e)

  Widzimy, że nie cały podatek zapłacony za granicą jest odliczany od podatku należnego tzn w UK zapłaciłem 5 000zł jednak odliczam tylko 4 158,91.

  Komentarz - autor: Pawel — 4 lutego, 2009 @ 7:04 pm | Odpowiedz

 11. wiem wiem dziekuje slicznie … za duzo juz tych pit-ow i za duzo informacji haha
  pozdrawiam

  Komentarz - autor: beatkaa — 4 lutego, 2009 @ 8:35 pm | Odpowiedz


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: