Abolicja.info

Abolicja – najczęstsze pytania i wątpliwości

taxreadyCzy złożenie prawidłowych dokumentów oznacza automatyczne umorzenie wyliczonej kwoty podatku (nie uzyskałem żadnego dochodu w Polsce)?

Raczej tak. Trzeba mieć na uwadze zachowanie terminu, gdyż spóźnienie spowoduje brak ochrony abolicyjnej. Tutaj trzeba pamiętać o zasadach zachowania terminu, tj. kiedy uznaje się, że pismo zostało do urzędu skarbowego wniesione. Otóż w przypadku wysyłki listem, decyduje data stempla pocztowego pod warunkiem, że wniosek abolicyjny został wysłany w placówce Poczty Polskiej (względnie w polskim konsulacie za granicą). W pozostałych przypadkach dniem doręczenia pisma jest dzień jego otrzymania przez urząd.

Jeśli nie pracowałem w Polsce i jestem za granicą już od kilku lat (raczej na stałe), to czy to nie oznacza, że po 183 dniach utraciłem rezydencję podatkową w Polsce?

Aby być polskim rezydentem podatkowym należy spełnić przynajmniej jeden z dwóch warunków. Albo przebywać tu co najmniej 184 dni w roku podatkowym, albo posiadać tutaj tzw. ośrodek interesów życiowych. Samo stałe przebywanie za granicą nie pozbawia polskiej rezydencji.

Czy od roku 2007 nie ma już konieczności rozliczania PIT-36, jeśli całość dochodów uzyskuje się w Anglii?

Nie ma takiego obowiązku, zgodnie z zasadą unikania podwójnego opodatkowania zwaną metodą wyłączenia z progresją, która obecnie zawarta jest w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania UK-PL.

Jak rozlicza się rok podatkowy w Polsce styczeń-grudzień, a w Anglii kwiecień-marzec, jaki kurs waluty przyjąć?

Rozliczenie następuje wg polskich przepisów, a zatem uwzględnia się okres roku kalendarzowego. W tym wypadku do wniosku abolicyjnego sumuje się przychody, koszty i zapłacony podatek za miesiące od stycznia do grudnia na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających te kwoty.

Kurs waluty – z dnia postawienia wynagrodzenia do dyspozycji podatnika (otrzymania wynagrodzenia) wg kursu banku, z którego podatnik korzysta, albo jeżeli podatnik nie korzysta z banku – wg kursu NBP z tego dnia.

Czy wszelkie podatki za okres 2003-2007 ulegną przedawnieniu w 2011 czy 2012 roku?

W tym przypadku chodzi o prawidłowe obliczenie okresu przedawnienia. Zobowiązania podatkowe przedawniają się po 5 latach od końca roku podatkowego, w którym podatnik miał obowiązek ich zapłaty. Za rok 2003 podatek płaci się do dnia 30 kwietnia 2004 roku. A więc dopiero od końca tego roku liczy się pięć lat. W tym przypadku będzie to 31 grudnia 2009 roku. I tak postępuje się z każdym następnym rokiem podatkowym. Za rok 2007 obowiązek zapłaty podatku wygaśnie 31 grudnia 2013 roku.

Czy zwolnienie z konieczności składania PITów dotyczy ewentualnych dochodów osiągniętych na Antylach Holenderskich, tj. terytorium Holandii.

Niestety nie. Antyle Holenderskie zaliczone są do tzw. rajów podatkowych przez rozporządzenie Ministra Finansów. Ale obowiązek rozliczania w Polsce uzyskanych tam dochodów nie wynika z tego faktu. Otóż Antyle – podobnie jak inne raje – nie ma podpisanych omów o unikaniu podwójnego opodatkowania. A więc w takim przypadku, zgodnie z polskim prawem, do dochodów uzyskanych w kraju, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, stosuje się metodę zaliczenia proporcjonalnego, jako sposób na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Zgodnie z zasadami tej metody, istnieje obowiązek rozliczenia zagranicznego dochodu w Polsce. Jednakże po obliczeniu podatku wg polskiej skali można odjąć podatek zapłacony w raju podatkowym.

Ważne jest to, że pomimo tego, iż ustawa abolicyjna wprowadziła generalne stosowanie metody wyłączenia z progresją w miejsce metody zaliczenia proporcjonalnego (a więc nie będzie już potrzeby składania PITów 36), to niestety nie obejmuje to rajów podatkowych.

Czy uzyskanie przeze mnie paszportu brytyjskiego oznacza jednoznaczne zerwanie z tzw. centrum interesów życiowych w Polsce?

Niestety nie. Można być obywatelem UK, ale jednocześnie polskim rezydentem podatkowym, co wynikać może właśnie z tego, że centrum życiowe pozostało w Polsce. Świadczyć może o tym pozostała w kraju rodzina, nieruchomość (budowa domu), itp. Organy zawsze badają rezydencję podatkową i raczej skłaniają się do tego, by interpretować fakty na swoją korzyść.

To samo dotyczy certyfikatu rezydencji podatkowej. Jego posiadanie nie powoduje automatycznie zmiany rezydencji. Bardzo często spotyka się przypadki podwójnej rezydencji. W takim właśnie przypadku za kryterium rozgraniczające podleganie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu służy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Czy ewentualne poświadczenia za pracę w UK, dołączone do PIT-AZ muszą być oryginalne, tłumaczone przez tłumacza przysięgłego? Przecież ustawa mówi, że należy tylko przedstawić odpowiednie dokumety a US za nas wszystko obliczy.

Ustawa abolicyjna nie mówi o tym, że wraz z wnioskiem należy złożyć dokumenty poświadczające uzyskiwanie zagranicznych dochodów (do wniosku dołączamy jedynie wypełnione zaległe PITy36 – i tylko w przypadku umorzenia podatku).

Niemniej urząd skarbowy w trakcie kontroli będzie domagał się udowodnienia tych dochodów i wówczas może – ale nie musi – zażądać tłumaczenia dokumentów.

Co oznacza, że dochody od odsetek bankowych nie będą podlegały abolicji? Czy oznacza to, że wszystkie % od środków zdeponowanych na koncie bankowym w roku 2002-07 będą opodatkowane?

Niestety tak. To jest bardzo duży problem, gdyż podatku tego nie zapłacili prawie wszyscy ci, którzy korzystali z zagranicznych kont bankowych. I to niezależnie od tego, czy dotyczy ich metoda zaliczenia czy wyłączenia w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatek od odsetek nie podlega abolicji zgodnie ustawą abolicyjną.

Jak mogę uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku abolicyjnego?

Proszę się zwrócić do doradcy podatkowego. To daje gwarancję prawidłowego rozliczenia. Doradca podatkowy ponadto ponosi prawną odpowiedzialność za swoje błędy, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie.

W razie problemów dysponuję kontaktem z doradcą podatkowym, który prowadzi już sprawy związane z wnioskami abolicyjnymi (proszę o maila na: rafchmielewski@yahoo.com).

Czy Pański eBook o abolicji wystarczy do wypełnienia wniosku o umorzenie zaległości?

Tak. Również jeśli chodzi o zwrot zapłaconego podatku. Moja książka to przede wszystkim wiedza praktyczna. Zawiera wypełnione wnioski oraz inne oświadczenia niezbędne do ich wypełnienia. Znaleźć tam również można akty prawne (i inne dane – np. wykaz kosztów za każdy rok podatkowy), konieczne do sporządzenia wniosku.

Pozdrawiam, Rafał.

Dodaj komentarz »

Brak komentarzy.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: