Abolicja.info

2 listopada, 2009

Opodatkowanie najmu w Polsce

Filed under: Podwójne opodatkowanie — rafchmielewski @ 10:27 am
Tags: ,

apartment20complex20photoW końcu mam czas na to, aby napisać pełny artykuł dotyczący opodatkowania dochodu z najmu nieruchomości – głównie mieszkania i domu – jeżeli jej właściciel przebywa za granicą. Już od długiego czasu dostaję od czytelników mojego serwisu pytania w tej sprawie, ale jak dotąd nie miałem czasu na napisanie jakiegoś zwięzłego materiału na ten temat.

Ostatnio jednak Pani redaktor z Gazety Prawnej Ewa Matyszewska „zmusiła” mnie do napisania krótkiego tekstu do jej gazety pt. Wyjazd za granicę nie zwalnia z opodatkowania najmu. Tam jednak mieliśmy zbyt mało miejsca na pełne przedstawienie problemów związanych z najmem i sposobów opodatkowania ich właścicieli w Polsce, ale zamieszkujących za granicą, dlatego przyrzekłem sobie, że wkrótce zabiorę się za ten tekst.

A zatem jak opodatkować najem w Polsce, jeżeli mieszkamy za granicą? Odpowiedź należy podzielić na dwa zagadnienia. Po pierwsze trzeba wziąć pod uwagę osoby posiadające polską podatkową rezydencję oraz te, które tą rezydencję już utraciły. Po drugie, osoby będące polskimi rezydentami podatkowymi będą się z tych dochodów rozliczały inaczej w zależności od tego, czy rozliczają się w Polsce metodą zaliczenia, czy też wyłączenia.

Zajmijmy się więc najpierw opodatkowaniem najmu przez polskich rezydentów podatkowych, a następnie rozpatrzymy obowiązek podatkowy z tego tytułu u nierezydentów.

Zapraszam dalej >>

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: